Sikkerhet

Vi i DagaliOpplevelser er svært opptatt av sikkerheten til våre gjester. Selv om flere av våre aktiviteter kan rangeres som “ekstremsport” betyr ikke det at du som deltaker skal føle at du tar ekstreme risker ved  delta. Ved alle aktiviteter starter vi med instruksjon og sikkerhetsgjennomgang.

Som gjest er du ansvarlig for å følge instruksene knyttet til den enkelte aktivitet, for din egen og andres sikkerhet. Vi kan ikke godta at deltakere er påvirket av alkohol eller andre rusmidler på våre aktiviteter. Det hender imidlertid at noen grupper ønsker å ta seg en pils etter endt aktivitet og det er helt OK, forutsatt at det ikke sjenerer andre gjester.

Aldersgrensene våre er strenge og handler både om barns/ungdoms modenhet og våre forsikringsavtaler. Står det at aldersgrensen er 8 år betyr det at barn må fylle 8 inneværende kalenderår for å kunne delta på aktiviteten.

Våre gjester er forsikret mot skader som vi som arrangør har ansvar for. De fleste er i tillegg dekket av sin reiseforsikring både ved avbestilling og i tilfelle uhell. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap.